Χανιά 28210 58290 | News | F.A.Q. | Blog

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Λογισμικού

Συχνά υπάρχουν εξειδικευμένες απαιτήσεις που δε μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα λογισμικά που είναι ευρέως διαθέσιμα.

Το εξειδικευμένο λογισμικό μπορεί να εξυπηρετεί ποικίλους κοινωνικούς, επιχειρηματικούς και προσωπικούς σκοπούς. Παραδείγματα τέτοιου λογισμικού είναι εφαρμογές που αφορούν:

  • Τη διαχείριση πελατών / πολιτών / μελών
  • Τη διαχείριση έργων
  • Την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων
  • Τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων
  • Τις εφαρμογές εύρεσης εργασίας, κ.ά

Οργανισμοί, επιχειρήσεις και ιδιώτες καταφεύγουν σε αυτήν τη λύση όταν αντιλαμβάνονται την προστιθέμενη αξία που μπορεί να τους προσφέρει το εξειδικευμένο λογισμικό και συνήθως μετά από μια αποτυχημένη εφαρμογή λογισμικού του εμπορίου.

Αμέσως μετά ξεκινούν οι πιο δύσκολες διαδικασίες: η ανάλυση απαιτήσεων και ο σχεδιασμός του συστήματος. Καθώς η εισαγωγή, η κατηγοριοποίηση, η ανάκτηση, η παρουσίαση και γενικότερα η διαχείριση της πληροφορίας θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξυπηρετεί απόλυτα συγκεκριμένα ζητούμενα και συγκεκριμένους χρήστες.Η φάση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Η επιτυχής ολοκλήρωσή της προϋποθέτει το συντονισμό και τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων όπως επιστήμονες πληροφορικής, οικονομολόγους, ψυχολόγους, κ.ά.

Εξίσου κρίσιμα θεωρούνται και τα στάδια της ανάπτυξης και του ελέγχου του λογισμικού, καθώς και οι διαδικασίες μετάπτωσης των δεδομένων και συντήρησης/ υποστήριξης του λογισμικού.

Για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη του εξειδικευμένου λογισμικού, η ΙΜΜΚΟ ακολουθεί ένα πλήθος επιστημονικών και τεχνολογικών μεθοδολογιών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των λογισμικών της ΙΜΜΚΟ είναι ότι βασίζονται κατά κύριο λόγο στην τεχνολογία του διαδικτύου (web-based systems), γεγονός που τους επιτρέπει να συνδεθούν άμεσα ή μελλοντικά σε δίκτυα και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες πολλών και διαφορετικών χρηστών, χωρίς να υστερούν σε ασφάλεια και αξιοπιστία.

Γρήγορη Επικοινωνία

  info (@) immko.gr
Χανιά 2821058290

  Περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας

 

Βρείτε μας στον χάρτη

Για την IMMKO

Ολοκληρωμένες διαδικτυακές υπηρεσίες από το 2007. Ο τεχνολογικός σας συνεργάτης!

Newsletter

Μάθετε ενδιαφέρουσες τεχνολογικές εξελίξεις, επιτυχημένες πρακτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν και τα τελευταία νέα της ΙΜΜΚΟ από το μηνιαίο μας newsletter!