Χανιά 28210 58290 | News | F.A.Q. | Blog

Η ορθή ανάπτυξη και λειτουργία του λογισμικού, προκειμένου να καλύψει άρτια τις αναγκές των τελικών χρηστών του περνάει από συγκεκριμένα στάδια. Πολύ συνοπτικά τα στάδια αυτά είναι:

  • Ανάλυση Απαιτήσεων: Στη διάρκεια του πρώτου σταδίου, ορίζονται οι ανάγκες τις οποίες καλείται να λύσει το νέο σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται ξεκάθαρο το κενό το οποίο έρχεται να πληρώσει το νέο λογισμικό.
  • Σχεδίαση Λογισμικού: Αφού οριστικοποιηθούν οι απαιτήσεις του νέου λογισμικού, το επόμενο στάδιο είναι να σχεδιαστεί το λογισμικό ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις.
  • Υλοποίηση και Έλεγχος: Οι προδιαγραφές σχεδιασμού, έτσι όπως αυτές καθορίστηκαν στο αμέσως προηγούμενο στάδιο, μεταφράζονται πλέον σε νέο λογισμικό εφαρμογής, γραμμένο από ειδικούς στον τομέα, σε κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού. Στη συνέχεια, ένας ενδελεχής έλεγχος λαμβάνει χώρα ώστε να εντοπιστούν οι όποιες αδυναμίες πρόεκυψαν σε σχέση με τις αρχικές προδιαγραφές. Η υλοποίηση είναι δυνατό να αναπροσαρμόσει το σχεδιασμό, ώστε το λογισμικό να ανταποκρίνεται στις νέες προδιαγραφές.
  • Δοκιμή Συστήματος: Στο στάδιο αυτό, οι επιμερους υλοποιήμενες εργασίες του λογισμικού ενοποιούνται και ελέγχονται ως μια πλήρης πλέον εφαρμογή, ώστε να εξασφαλισθεί η πρέπουσα λειτουργία της εφαρμογής. Αφού ολοκληρωθεί και η περίοδος των δοκιμών, η νέα εφαρμογή μπορεί να παραδοθεί στον πελάτη.
  • Λειτουργία και Συντήρηση: Η νέα εφαρμογή, σε πρακτική χρήση πλέον, συντηρείται και αναβαθμίζεται τακτικά ώστε να συνεχίσει καθώς και να βελτιώνει τη λειτουργία της.

Γρήγορη Επικοινωνία

  info (@) immko.gr
Χανιά 2821058290

  Περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας

 

Βρείτε μας στον χάρτη

Για την IMMKO

Ολοκληρωμένες διαδικτυακές υπηρεσίες από το 2007. Ο τεχνολογικός σας συνεργάτης!

Newsletter

Μάθετε ενδιαφέρουσες τεχνολογικές εξελίξεις, επιτυχημένες πρακτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν και τα τελευταία νέα της ΙΜΜΚΟ από το μηνιαίο μας newsletter!